V rámci činnost 2.  oddílu podnikáme následující akce. Jejich aktuální přehled naleznete v kalendáři 

Schůzky

Družinovky

 • schůzka družiny (skupina stejně starých kluků), kterou připravuje a vede rádce družiny se svým podrádcem (zpravidla o 1-2 roky starší oproti ostatním klukům)
 • zpravidla 1x týdně 1-1,5 h
 • do programu je vedle různých her (pohybové, paměťové, sociální, eko, deskové ad.) zařazena např. i rukodělná a vzdělávací činnost (příroda, svět kolem nás apod.) - používáme tzv. Stezky
 • časy družinovek našeho oddílu naleznete zde

Oddílovky

 • společná schůzka všech družin tedy celého oddílu
 • vede ji vedoucí oddílu nebo oddílový rádce (zkušený a kvalifikovaný vedoucí)
 • zpravidla 1x měsíčně 2 h (poslední týden v měsíci)
 • program oddílovky často obsahuje jednu větší strategickou hru např. v parku nebo centru města, kdy je úkolem menších skupinek účastníků splnit "tajný" úkol, nebo např.sportovní klání v méně tradičních sportech (lacros, ringo, diskgolf..)
 • termíny a časy oddílovek naleznete v kalendářiOddílové rady (VOR a MOR)

VOR čili Velká Oddílová rada

 • poradní schůzka vedoucího oddílu, zástupce VO, oddílových rádců, rádců družin a podrádců
 • 1x měsíčně

MOR čili Malá Oddílová Rada

 • poradní schůzka vedoucího oddílu, zástupce VO a oddílových rádců
 • 1x 3 měsíce

Výpravy

Jednodenní výpravy

 • zpravidla vycházka nebo výlet do přírody s celým oddílem
 • občas vyrazíme i do jiného města za sportem či kulturou (muzeum, bazén, dopravní hřiště, rozhledna atp.) 
 • 1x měsíčně

Vícedenní výpravy

 • víkendové výpravy s přespáním
 • často využíváme státních svátků, dnů volna a prázdnin (velikonoční, podzimní apod.)
 • vyrážíme buď na chatu, táboříme pod stanem v přírodě na jednom místě nebo putujeme s batohem na zádech a spíme tam, kam nás nohy donesou
 • 1x 3 měsíce

Družinové výpravy

 • pokud nepodnikáme společnou výpravu celého oddílu, může vyrazit i samotná družina na vlastní výlet
 • 1x za měsíc 1/2-1 den